Projecten

Voor diverse opdrachtgevers heb ik projecten uitgevoerd. Voor een volledig overzicht kunt u een cv aanvragen.

DLWO

Vanaf januari 2013 ben ik de coördinator van het programma onderwijs@DLWO van SURF. In het programma werken universiteiten, hogescholen, SURF, SURFnet, SURFmarket en de Taskforce Cloud samen aan de Digitale Leer- en Werkomgeving van de toekomst.

De afgelopen jaren heb ik diverse projecten uitgevoerd waarin de digitale leeromgeving een rol speelde, bijvoorbeeld rondom blended learning, digitale didactiek en digitaal toetsen. Ik ben al vanaf 1998 betrokken bij de invoering van de elektronische leeromgeving bij Ichthus Hogeschool, één van de voorlopers van Hogeschool Inholland. Ik heb gewerkt met veel verschillende leeromgevingen en programma’s. En ik heb de ontwikkelingen rondom de DLWO altijd met veel belangstelling gevolgd.

Didaktiek

In 2010 en 2011 heb ik trainingen Didactische vaardigheden verzorgd voor hogeschooldocenten, met gebruikmaking van het concept Virtual Action Learning (VAL) en de Virtual Learning Community (VLC) van Citowoz. Deze trainingen heb ik eerst verzorgd namens Ivlos (Universiteit Utrecht) en later rechtstreeks voor Citowoz.

Voor de Universiteit Utrecht was ik betrokken bij het vernieuwen van onderdelen van de opleiding Onderwijskunde. Voor Hogeschool Inholland heb ik diverse projecten gedaan waarbij Didactiek en didactische vaardigheden centraal stonden. Zo heb ik projecten geleid waarbij Digitale Didactiek centraal stond, en studiedagen rondom dit onderwerp georganiseerd.

Onderzoek

In de periode 2008-2012 was ik projectleider HBO Kennisdisseminatie in het SURFshare programma van SURF.

Werkzaamheden onder andere:

 • Opzetten en monitoren van projecten en pilots gericht op kennisdisseminatie en kennisvalorisatie.
 • Coördineren van activiteiten rondom de doorontwikkeling en consolidering van de HBO Kennisbank.
 • Coördineren van werkzaamheden voor hogescholen binnen programma SURFshare en onderhouden van contacten met de hogescholen.
 • Ontwikkelen en verzorgen van workshops en studiedagen over Open Acces publiceren, het gebruik van repositories en de verdere ontwikkeling en implementatie van de kennisinfrastructuur. 

Blended learning

In de periode 2000-2006 heb ik diverse activiteiten ontplooid rondom het thema Blended Learning voor Hogeschool Inholland.

Hieronder volgt een overzicht van een aantal van deze activiteiten.

 • Beleidsondersteunende taken zoals ontwikkelen van beleidsplan voor de (sub)afdeling ICTO, het opzetten van een ‘metakader’ voor ICT in onderwijs en advisering van Schools.
 • Organiseren en verzorgen van workshops en studiedagen voor docenten over diverse thema’s zoals Computer Supported Collaborative Learning, didactisch gebruik van Blackboard, ‘Good Practices’ en concept mapping.
 • Ontwikkelen van projectplannen gericht op innovatie van onderwijs met behulp van ICT.
 • Ondersteunen van Schools bij het ontwikkelen van beleid gericht op ICT in onderwijs.
 • Presentaties op diverse studiedagen en congressen, o.a. Innovatium 2005, Edmedia Lugano 2004, CSCL-conferentie Bergen 2003, Surf Onderwijsdagen 2004.
 • Projectleider Beleidsondersteunend Onderzoek in opdracht van SURF: Blended Learning: meer dan een mix.
 • Projectleider DU-project Samenwerkend Leren met Digitale Ondersteuning (SALDO)